LUMICRO        Kurumsal
Hakkmzda

2011 ylnda Ankara'da kurulan Lumicro Elektrik Aydnlatma San. Tic. Ltd. ti. kurulduu günden itibaren sahip olduu bilgi ve tecrübe ile Türkiye'nin önde gelen aydnlatma üreticilerinden biri haline gelmitir. Özellikle aydnlatma armatür ve direk imalat, projelendirme ve mühendislik konularnda uzman kadrosuyla sürekli büyüyen ve üretim hacmini genileten bir irket olarak yoluna devam etmektedir.

Kurulduu ilk yldan itibaren kalite ve hizmet anlayna verdii önem ve zoru baarma azmi sayesinde ksa sürede aydnlatma ve elektrik sektöründe tannmtr.

Üretimde baar ve sürekliliin teminat, hizmette dürüstlük ve kalite, daima ülke ekonomisine katk prensibiyle çalan Lumicro Elektrik Aydnlatma, Sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

Gelimekte olan teknolojiler hedef alnarak gelecein teknoloji ve ürünlerine yönelik youn AR-GE faaliyetlerini bünyesinde barndran firmamz, aydnlatma teknolojileri alannda dünya ölçeinde en ileri teknolojileri edinmi ve aktif olarak kullanmaktadr.

Hedef ve lkeler

Lumicro, çalanlaryla birlikte, salkl gelimeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlyor. Ülkesi, müterileri ve tedarikçileri için güvenilirlik, devamllk ve saygnlk simgesi olmay hedefliyor.

Kurulduumuz günden beri kalitede hizmette ve ikmal kaynaklarmz için en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduumuz bu imaj korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulamak üzere faaliyet gösterilen alanlarda piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

Müterilerimiz için deer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karlk vermek ilk önceliimizdir. Ürünlerimize sahip çkmak ve sat sonrasnda da müterilerimizin yannda olmak görevimizdir. Müterilerimizin beklentisi olan profesyonel hizmeti, sat öncesi ve sonras faaliyetlerimizi dinamik bir ekilde yerine getirmekteyiz. Ayn zamanda özel ürün tasarmlar ve proje çözümlerimizde yüksek kalite standard ve tecrübeleri çalan personellerimizle aydnlatma sektöründe geldiimiz noktay her geçen gün bir adm öteye tamak için çabalamaktayz.

Ürettiimiz aydnlatma çözümlerinin ilevsel, fonksiyonel, estetik ve kullanl olmalarna önem veriyoruz.

AR-GE ve novasyon

Lumicro olarak var olduumuz günden bu yana yaratc ve özgün fikirlere deer vermekteyiz. AR-GE ve novasyonu; sürdürülebilirlik ve rekabette hep bir adm önde olmamz salayan bir kurum kültürü olarak görüyor ve bunu sistematik olarak gelitirmek için sürekli çalyoruz.

novasyonu tüm i süreçlerimize yanstyor, günlük yaammzn bir parças olarak görüyoruz. Baarl inovasyonun, tüketicinin gerçek ihtiyacna cevap veren en yaratc çözüm olduuna inanyoruz.

Hayata, çevremize, ürünlerimize tüketici gözüyle bakarak, fikirden ürüne giden yolculuun her aamasna inovatif yaklamlarmz yanstmaya gayret ediyoruz.

Hizmetlerimiz
  • Projeye özel tasarm çözümleri
  • Proje odakl özel ürün üretimleri
  • Led Dizgi tasarm ve uygulamalar
  • Kurulum ve danmanlk hizmetleri